Om Kundaliniyoga

Kundalini yoga består av kroppsställningar, rörelsemönster, andningtekniker, avslappning och meditation. I kundalini yoga strävar man efter att hela tiden behålla sin uppmärksamhet i kroppen. Koncentrationen (dhyana) är en viktig del av kundalini yoga. Det innebär att man strävar efter att vara närvarande i kroppen, närvarande i rörelsen och närvarande i nuet.

När man gör yoga har man oftast ögonen slutna för att det är lättare att hålla koncentrationen utan yttre intryck. Vissa av energikanalerna är identiska med nervbanorna. Yoga stärker nervsystemet vilket gör att man kan öka energiflödet genom kroppen.

Kundaliniyoga stimulerar körtelsystemet. I yoga lägger man mycket större vikt vid just körtelsystemet än den traditionella läkarvetenskapen. I yoga kallas körtlarna för
kroppens väktare eftersom de stärker immunförsvaret. Körtlarna sägs också påverka vår grad av medvetenhet och andliga utveckling. Det är kombinationen av att stärka nervsystemet och stimulerar körtelsystemet som gör att kundaliniyoga är en effektiv teknik för hälsa, livskraft och personlig utveckling.

Stress är ett av de största hoten mot vår hälsa i dagens samhälle. Ett snabbt tempo, höga prestationskrav, en ökad mängd information och rädsla inför framtiden är alla bidragande faktorer till den ökade stressen. Stress är helt enkelt kroppens svar på en påfrestande situation då kroppen mobiliserar all sin energi för att klara av utmaningen. En stressreaktorn kännetecknas av att man spänner musklerna, andningen blir snabb och ytlig, pulsen ökar, blodtrycket stiger, matsmältningen avstannar och kroppen börjar producera stresshormoner. Genom att regelbundet träna Kundaliniyoga får du ett starkare nervsystem, vilket gör att du kan hantera stressande situationer bättre.

Ett av de bästa hjälpmedlen mot stress är djupandning. Det går nämligen inte att vara stressad och samtidigt andas djupa långa andetag. Djupandning gör att dina tankar och känslor lugnar ner sig och kroppen slappnar av. Stress och spänning sätter sig ofta i rygg, axlar och nacke och många av övningarna i Kundaliniyoga arbetar på just dessa kroppsdelar. Vetenskapliga undersökningar har visat att yoga är en effektiv metod för att sänka blodtrycket.

Genom att träna kundaliniyoga tar du kontroll över stressen i ditt liv.

//Ur boken Kundaliniyoga av Wivecka Hjälmarsson

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.